จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เคมี

เนื้อหารวม 

Link ;; ตัวอย่างที่่ 1 คลิ๊ก !!   ตัวอย่างที่ 2 >> คลิ๊ก <<      ตัวอย่างที่ 3คลิ๊ก !!    ตัวอย่างที่ 4 คลิ๊ก !!


ตัวอย่างแบบฝึกหัด 
การจัดเรียงอิเล็กตรอน คลิ๊ก !!     แบบทดสอบ ปริมาณสารสัมพันธ์ คลิ๊ก !!     
 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี คลิ๊ก !!

ตัวอย่างข้อสอบ
Link >> คลิ๊ก <<    ปริมาณสัมพันธ์ 1(ระดับ สอวน ค่าย1) คลิ๊ก !!   
คัดเลือกเคมีโอลิมปิกแห่งประเทศไทย คลิ๊ก !!

ตัวอย่างข้อสอบเอ็นทรานซ์ข้อสอบโอลิมปิก 46   >> คลิ๊ก <<

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น